Keravalle muuttava oppilas tai Keravan sisällä muuttava oppilas

Tee ilmoitus oppilaan muutosta Keravalle tai Keravan sisällä tässä ohjeessa olevan linkin kautta.

Keravalle muuttava oppilas

Muutosta ilmoitetaan täyttämällä sähköinen Muuttavan oppilaan tiedot-lomake . Lomakkeeseen vaaditaan oppilaan virallisten huoltajien allekirjoitus Suomi.fi-tunnistautumisella.

Jos sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, huoltaja voi myös täyttää paperisen ilmoittautumislomakkeen  ja palauttaa sen lomakkeesta löytyvän ohjeen mukaan. Lapsen kaikkien virallisten huoltajien täytyy allekirjoittaa lomake.

Oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisen oppilaaksioton perusteiden mukaan. Koulupaikka ilmoitetaan kasvatuksen ja opetuksen toimialalta huoltajille sähköpostilla. Päätös koulupaikasta näkyy myös Wilmassa, huoltajan etusivun ”Hakemukset ja päätökset”-kohdassa.

Huoltaja voi tehdä Keravan Wilmaan tunnukset, kun hän saa sähköpostiinsa tiedon koulupaikasta. Tunnus tehdään Keravan Wilman etusivun ohjeen mukaan: Wilmaan kirjautuminen - Wilma - Keravan Kasvatus- ja opetustoimi .

Lisätietoja tarvittaessa: toimistosihteeri p. 040 318 2828 tai [email protected]

 

Keravan sisällä muuttava oppilas​

Oppilaan koulupaikka tarkistetaan aina, kun oppilaan osoite muuttuu. Alakouluikäiselle oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin muu kuin entinen koulu on lähempänä uutta kotia. Yläkouluikäiselle oppilaalle koulupaikka määritellään uudelleen vain huoltajan toiveesta.

Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta hyvissä ajoin oppilaan koulun rehtorille. Lisäksi muutosta ilmoitetaan täyttämällä Muuttavan oppilaan lomake Wilmassa. Lomakkeeseen vaaditaan oppilaan virallisten huoltajien allekirjoitus Suomi.fi-tunnistautumisella.

Muuttava oppilas saa halutessaan jatkaa vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun eli kesälomaan saakka. Huoltajat huolehtivat tällöin koulumatkakustannuksista. Mikäli oppilas haluaa jatkaa edelleen seuraavana lukuvuonna vanhassa koulussaan, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Lue lisää: hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun.

Oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisen oppilaaksioton perusteiden mukaan. Koulupaikka ilmoitetaan kasvatuksen ja opetuksen toimialalta huoltajille sähköpostilla. Päätös koulupaikasta näkyy myös Wilmassa, huoltajan etusivun ”Hakemukset ja päätökset”-kohdassa.

 Lisätietoja tarvittaessa: toimistosihteeri p. 040 318 2828 tai [email protected]